Praktische informatie

 

ENGIE Fabricom en Vinçotte nodigen u graag uit op een studiemiddag omtrent elektrische installaties en hoe we samen de veilige uitbating ervan kunnen garanderen.

 

Deze studiemiddag zal plaatsvinden op woensdag 20 februari in hotel Van der Valk in Beveren.

 

Programma : 

 • 14u30 - ontvangst 
 • 15u - 16u - presentaties (deel 1) 
 • 16u - 16u30 - coffee break 
 • 16u30 - 17u30 - presentaties (deel 2) 
 • 17u30 - 18u - Q&A 
 • 18u - 21u - walking dinner

De onderwerpen die tijdens de studiemiddag toegelicht worden: 

 

 • KB 04/12/2012 : Veiligheid van elektrische installaties op de arbeidsplaats - Jan Vandeweyer

Op 21 december 2012 werd het nieuwe koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat is er nu veranderd? 

 • Samenbouwen van machines en CE-markering - Philip Pierloz

Als meerdere machines of onderdelen van machines samengebouwd worden tot een groter geheel dan is een nieuwe CE-markering noodzakelijk voor dit geheel … of toch niet? En waar ligt uw verantwoordelijkheid en die van uw leverancier?

 • Blikseminslag - Jan Vandeweyer

Blikseminslag is niet zonder risico: toestellen of interne netwerken kunnen falen, installaties kunnen schade oplopen en er is gevaar voor wie in uw gebouwen aanwezig is. Het bliksembeveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd worden door gespecialiseerde ontwerpers en installateurs. 

 • ATEX en machines - Philip Pierloz

Waar de Machinerichtlijn en de ATEX-richtlijn elkaar ontmoeten.

De machinerichtlijn (2006/42/EG) en de ATEX richtlijn (2014/34/EU) sluiten elkaar niet uit en moeten soms beide op machines worden toegepast. Wanneer beide richtlijnen moeten worden toegepast is soms niet zo duidelijk. In de praktijk roepen deze situaties veel vragen op. Uiteindelijk is de meest belangrijkste doelstelling: het voorkomen van een explosie.

 • Artikel 104 van het AREI - Jan Vandeweyer

Het nieuwe artikel 104 wordt iets anders gestructureerd en legt een reeks nieuwe verplichtingen op aan elektrische installaties met betrekking tot de te nemen preventieve maatregelen tegen brand. Het introduceert een aantal nieuwe begrippen zoals compartimentering en vitale stroombanen. Het legt ook een risicobeoordeling op voor de bepaling van die vitale stroombanen.