Uitnodiging

Beste omwonende/geïnteresseerde,

 

De Centrale Gelderland op het ENGIE terrein bij het Maas-Waalkanaal wordt gesloopt. In 2020 ligt er een bijna leeg industrieterrein van ruim 30 hectare, waar ENGIE met gemeente Nijmegen en provincie Gelderland een nieuwe invulling voor zoeken. Naast het huidige zonnepark, de uitbreiding hiervan en de twee windmolens, komt er veel ruimte beschikbaar om een nieuwe invulling aan te geven. Een van de uitgangspunten is dat we er op een duurzame manier energie willen opwekken om een belangrijke bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk veel meer activiteiten mogelijk op zo’n groot industrieterrein. En daarvoor gaan we graag met omwonenden en geïnteresseerden aan de slag. We willen luisteren naar de ideeën van bewoners/ belangstellenden uit de nabije omgeving om deze ideeën mee te nemen in de herontwikkeling.

 

Ideeën, kansen, dromen en aandachtspunten
Heeft u ideeën voor dit industriegebied, ziet u kansen om het terrein een directe bijdrage te laten leveren aan bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van uw directe (woon)omgeving, ziet u kansen voor meer werkgelegenheid, welke ideeën heeft u over de inrichting/ aankleding van het gebied? Of wilt u uw aandachtspunten delen? Denk en werk met ons mee aan een nieuwe invulling van het terrein op:

 

Maandag 12 november 2018

Nijmegen, Honigcomplex (zaal Bouillon)

Inloop 19:00 uur, start programma 19:30 uur (eindtijd ca. 21:45)

 

Actieve werk-sessies

We starten met een plenaire introductie, daarna gaan we met elkaar aan het werk. Aan de hand van thema’s spreken we in kleine groepen (twee rondes) over de onderstaande thema’s.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Energietransitie en duurzaamheid

De provincie Gelderland (en gemeenten Nijmegen en Beuningen) willen bijdragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Dat betekent duurzamere energieopwekking en efficiënt gebruik. Dat zijn de doelen waar ENGIE zich ook voor inzet met haar activiteiten. Aan deze tafel ga je met elkaar in gesprek over hoe het industrieterrein van Centrale Gelderland kan worden ingezet om vorm te geven aan de energietransitie en aan duurzaamheid. Welke mogelijkheden zie jij, en hoe past dat in de behoefte van de inwoners?


Functies (type bedrijvigheid) die een plek vinden op het terrein

De energiecentrale wordt gesloopt, het terrein ligt aan de Waal en heeft een eigen haven. Welke type bedrijvigheid zou passen op dit industrieterrein? Denk bijvoorbeeld aan logistieke functies, kantoor, energie-opwek, educatie,…  Welke kansen zie jij? En welke aandachtspunten mogen we niet vergeten als we hiermee aan de slag gaan?


Toegankelijkheid/ontsluiting via weg en water?

Het terrein van centrale Gelderland ligt aan de Waal, met een eigen haven. Toen de centrale nog in gebruik was, was er beperkt verkeer van en naar de locatie (medewerkers). Op dit moment zijn de verkeersbeweging relatief gering en ontstaan deze met name door de sloop. Als het industrieterrein van Centrale Gelderland een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld logistiek of een productiefaciliteit/fabriek, heeft dat in meerdere of mindere mate gevolgen voor het verkeer en de ontsluiting van het terrein. In de nabije omgeving is verkeersontsluiting een aandachtspunt, denk maar aan de Energieweg. Welke opties voor de toegankelijkheid en ontsluiting zie jij? Wat is belangrijk voor omwonenden en waarom vind je dat belangrijk?


Uitstraling (beeld, inrichting, aankleding) van het gebied 

Centrale Gelderland is een industrieterrein. Hoe dat er precies uit gaat zien (type activiteit/ bedrijven etc), weten we nog niet en is onderdeel van het project. Wel willen we graag van jou weten welke elementen voor jou belangrijk zijn bij de inrichting van het terrein, de aankleding/ sfeer die het uitstraalt. Wat zou de beeldkwaliteit van het terrein idealiter zijn volgens jou? 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Met de opbrengst van de werksessie gaan ENGIE, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland aan de slag. De ideeën en kansen voor invulling van het industrieterrein en ook de aandachtspunten worden verkend en zo mogelijk verwerkt in de visie op het gebied. Om u hierover te informeren zal een volgende bijeenkomst worden gepland. De gebiedsvisie vormt de basis voor een bestemmingsplan.

 

Aanmelden

Meld u nu aan voor deelname aan de werksessie. U kunt daarbij ook uw voorkeur voor een van de thema’s aangeven.
Aanmelden kan tot 9 november en is nodig zodat wij u de informatie kunnen mailen. Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers.

 

We zien u graag!

 

Namens gemeente Nijmegen, provincie Gelderland en ENGIE

 

Kees Baijens

Locatiemanager Centrale Gelderland


  

 

Centrale Gelderland, de Groene Delta van Nijmegen is een gezamenlijk project van
ENGIE, gemeente Nijmegen en provincie Gelderland, met gemeente Beuningen als kritisch meedenkende partij.